Förtroendevalda i Sundbybergs stad

Bolagsstyrelser (35 st)

Staden har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse med mera. Här kan du se vilka bolag staden har intressen i och vilka som har uppdrag i dessa.

Namn
Fastighets AB Förvaltaren (publ)
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB (559107-5816)
Förvaltaren HBC AB (556799-2234)
Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB (556757-6763)
Norrenergi AB
Sundbybergs Bredband AB
Sundbybergs stadshus AB
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
Söderhalls Renhållningsverk
Sundbyberg Avfall och Vatten AB
S-gatan AB
J-gatan AB
B-gatan AB
Små aktiebolag innehållande en fastighet
Småfåglarna i Sundbyberg AB (556987-3820)
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Centrala Sundbyberg AB (559103-8731)
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling BRF i Sundbyberg AB (559137-7337)
Lokalfastigheter Centrala Sundbyberg 4 AB (559144-3170)
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne AB (559103-8772)
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Ör AB (559106-5734)
Ör 2 AB (559111-4342)
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Hallonbergen AB (559107-5832)
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne 2 AB (559101-1399)
Rissne 8 AB (559111-4607)
Rissne 9 AB (559113-5891)
Förvaltaren Fastighetsutveckling AB (556811-1636)
Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB (559132-4818)
Förvaltaren Brf i Sundbyberg 1 AB (559146-8847)
Förvaltaren Brf i Sundbyberg 2 AB (559146-8839)
Förvaltaren Brf i Sundbyberg 3 AB (559146-8821)
Terränglöparen 1 AB (559107-5782)
Terränglöparen 2 AB (559107-8927)
Ursvik 10 AB (559066-4776)
Inera AB