Bolagsstyrelser (35 st)

Staden har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse med mera. Här kan du se vilka bolag staden har intressen i och vilka som har uppdrag i dessa.