Förtroendevalda i Sundbybergs stad

Nämnder (11 st)

Kommunfullmäktige beslutar om nämndorganisationen och väljer förtroendevalda till nämnderna. Nämnderna leder sina respektive förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Här kan du se vilka nämnder som kommunen har.

Namn
Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden
Byggnads- och tillståndsnämnden
Förskolenämnden
Grundskole- och gymnasienämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Gemensam nämnd för familjerätt för Solna, Sundbyberg och Ekerö
Överförmyndarnämnden