Nämnder (12 st)

Kommunfullmäktige beslutar om nämndorganisationen och väljer förtroendevalda till nämnderna. Nämnderna leder sina respektive förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Här kan du se vilka nämnder som kommunen har.