Förtroendevalda i Sundbybergs stad

Utskott, råd och kommittéer (8 st)

Kommunfullmäktige och/eller nämnderna kan besluta att ha utskott, råd eller kommittéer. Här kan du se vilka utskott, råd och kommittéer som finns i Sundbyberg och vilka som har uppdrag i dessa organ.

Namn
Exploaterings- och näringslivsutskott
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd
Sundbybergs stads funktionsrättsråd
Sundbybergs stads pensionärsråd
Kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté
Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
Sundbybergs stads cykelråd