Kommunalförbund (4 st)

Kommuner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Här kan du läsa om vilka kommunalförbund som Sundbyberg är medlem i och vilka som har uppdrag i dessa.