Revisorer (36 st)

Här kan du se vilka uppdrag revisorerna har.

Namn
Revisionen, kommunen
Fastighets AB Förvaltaren (publ), revisorer (556050-2683)
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, revisorer (556628-6729)
Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB revisorer (559107-5816)
Förvaltaren HBC AB revisorer (556799-2234)
Norrenergi AB revisorer
Sundbybergs stadshus AB, Revisorer (556775-5516)
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB, Revisorer (556602-0631)
Storstockholms brandförsvarsförbund revisor
Sundbyberg Avfall och Vatten AB (revisorerna) (556764-2334)
S-gatan AB revisorer
J-gatan AB revisorer
B-gatan AB revisorer
Små aktiebolag innehållande en fastighet revisorer
Småfåglarna i Sundbyberg AB (556987-3820) revisorer
Stiftelsen Thea och Robert Bunges minne (revisorer)
Stipendiefond revisorna Adda Dahl, Hyllengrens minnesfond, skoldonationsfonden, Socialdonationsfonden
Sveriges Ekokommuner
Samordningsförbundet Sundbybergs stad revisorer
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Centrala Sundbyberg AB (559103-8731) revisorer
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling BRF i Sundbyberg AB (559137-7337) revisorer
Lokalfastigheter Centrala Sundbyberg 4 AB (559144-3170) revisorer
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne AB (559103-8772) revisorer
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Ör AB (559106-5734) revisorer
Ör 2 AB (559111-4342) revisorer
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Hallonbergen AB (559107-5832) revisorer
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne 2 AB (559101-1399) revisorer
Rissne 8 AB (559111-4607) revisorer
Rissne 9 AB (559113-5891) revisorer
Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB (559132-4818) revisorer
Förvaltaren Brf i Sundbyberg 1 AB (559146-8847), revisorer
Förvaltaren Brf i Sundbyberg 2 AB (559146-8839) revisorer
Förvaltaren Brf i Sundbyberg 3 AB (559146-8821) revisorer
Terränglöparen 1 AB (559107-5782) revisorer
Terränglöparen 2 AB (559107-8927) revisorer
Ursvik 10 AB (559066-4776) revisorer