Kommunfullmäktige (1 st)

Kommunfullmäktige är en beslutande församling som utses i allmänna val. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Här kan du se vilka som är fullmäktiges ledamöter och ersättare.